Club API

Binnen onze club geven we enorm om het welzijn van onze leden, maar ook van ouders, coaches, bestuursleden, enzovoort. Wij zeggen dan ook volmondig nee tegen pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zetten volledig in op ethisch sporten. Daarom is er binnen Koryo een Club API.

Daarnaast is er bij ons ook een gedragscode aanwezig waar iedereen die betrokken is bij de sportclub zich aan dient te houden. Bij een inbreuk tegen deze gedragscode kan een sanctie volgen.

Wat is een Club API?
Een Club API is de aanspreekpersoon integriteit, hij/zij is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over pesten, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, geweld, discriminatie, chantage…

Waarom is een Club API nodig?
Het is belangrijk dat in sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een Club API maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met een melding terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

Wie is de Club API binnen onze club?
Voor onze club is Beeckman Patrick de Club API.